Tips och förberedelser för en intervju


Du har fått status "kvalificerad för positionen och har kallats till intervju. Det är nu att sälja
dig själv och din kompetens. Vi hjälper dig med förberedelserna inför intervjun.


Text: Tone Marie Trollbu

Första intrycket
Det tar många sekunder innan vi började bygga upp en bild av de människor vi möter. Ett bra första intryck är viktigt. Förberedelser Intervjun Frågor:
Frågorna kommer i flera sorter, men det finns många gjengangere. Anser du att följande kommer du att vara väl beredd:

Varför har ni ansökt om plats? / Varför byta jobb
Detta bör motivationen i det nya läget. Inte tala om för mig ett jobb som du vill bort från det nuvarande arbetsplatsen.

Vad relevanta uppgifter har du / har du haft i tidigare arbeten? "

Vad vill du ha i din nya position?
Exempel: Ansvar, struktur, utveckling, utmaningar, social miljö, många olika jobb / arbete, där du kan gå på djupet osv

Hur är du som partner? Arbetar du väl enbart?
Ge exempel från tidigare erfarenheter som kan fördjupa och understryka ditt svar.

Hur fick du hantera stress? Är du bra på att ta initiativ?
Dessutom kom hit med exempel.

Har du haft konflikter i fd arbetsvillkor? Hur fick du hantera dessa?
Det är inte nödvändigtvis negativt att hänvisa till sådana erfarenheter. Det viktiga är varför det inträffade och hur du reagerade det.

Din positiva och negativa sidor?
Var ärlig men selektiv. Exempelvis envishet kan vara en av dina nackdelar, men det är också ett kännetecken för många positioner.

Vilka är dina ambitioner inför du ställning?
Skulle du vilja vara i många år? Är detta en plats du vill lära dig innan du går vidare? Båda kan vara bra eller dåligt svar. Vissa arbetsgivare vill ha stabila arbetare som är långa, andra vill hungrig sökande som vill starta och framåt.

Varför är du rätt för jobbet?

Obs:
En intervju handlar lika mycket om att ta reda på om det är rätt läge för dig som om du har rätt kandidat för jobbet. Ställ frågor och lyssna på vad intervjuaren säger. Detta är inte bara en formalitet, men viktigt för dig att få en inblick i huruvida detta är en plats man kan tänka sig att arbeta.

Lycka till!