Så skriver du en jobbansökan


Jobb ansökan är ofta den första kontakten med arbetsgivaren, och här du ger førsteintrykket. Det är
därför viktigt att investera tid och energi på att få det rätt. Här är våra tips!


Text: Tone Marie Trollbu

Ansökan setup:
Allmänna och viktiga råd:
Skicka aldrig en mass-producerade program. Skräddarsy din ansökan till den tjänst du söker. Läs jobbet annonsen noga och låt detta vara postat i ansökan.

Exakta att du är rätt för positionen. Har du fram särskilda egenskaper är det viktigt att beskriva dessa mot bakgrund av gjorda erfarenheter. Exempel: "Genom min position som ledare, jag lärde mig att jag är effektiv och fått feedback att jag är inspirerande" eller "Som en skola assistent, upplevde jag att jag är en patient person att barnen lätt kom till tro. "

Om du har gjort reasearch om arbetet, eller någon gång kallade att ställa frågor du kanske vill komma med detta. Du kan till exempel skriva: "Tack för en trevlig konversation den (datum )...."

Aldrig bott ner nuvarande eller tidigare arbetsplatser. Det är alltid viktigt att visa lojalitet mot tidigare arbetsgivare.

Alltid korrekturläsa! Ansökan skall vara felfri och ge intryck av att du har fungerat bra med den. Detta visar arbetsgivaren att du bryr dig och är villiga att spendera tid och möda för att få jobbet.

Vara kort och särskilda! Om ansökan är för lång, det är inte samma orange omfattande behandlingen. Lycka till, och om du skulle bli inbjuden till en intervju, läs våra användbara råd här.